Terebess Asia Online (TAO) Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás 750 Hungarian proverbs by Gyula Paczolay 750 magyar közmondás = 750 hungarian proverbs / Paczolay Gyula. – Bővített kiad. – Veszprém : Veszprém Megyei Nyomda Kft., 1991. – 127 p. ; 12 cm. – ISBN 963 02 9145 2 Forrás/Source: Magyar Elektronikus Könyvtár   A Aki […]

750 Hungarian proverbs 750 Hungarian proverbs

Terebess Asia Online (TAO)

Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás
750 Hungarian proverbs by Gyula Paczolay

750 magyar közmondás = 750 hungarian proverbs / Paczolay
Gyula. – Bővített kiad. – Veszprém : Veszprém Megyei Nyomda
Kft., 1991. – 127 p. ; 12 cm. – ISBN 963 02 9145 2

Forrás/Source: Magyar Elektronikus Könyvtár

full moon ocean

 

A

Aki á-t mond, mondjon bé-t is
He that says a, should also say b

Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el
If something is given to you then take it, if you are beaten, then run away

Jobb adni, mint kapni
It is better to give than to receive

Kétszer ad, aki gyorsan ad
He gives twice who gives quickly

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten
Like greeting, on arrival, like answer

Hátrább az agarakkal
Backwards with the greyhounds / Be more modest

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
As one makes his bed, so he sleeps his dream

ágyúval lo verebekre
He shoots at sparrows with a, high calibre, gun

Ajándék lónak ne nézd a fogát
Do not look at the tooth of a gift horse

Ajtóstul ront be a házba
He rushes into the houses together with the door / He tells, does something to somebody without announcement

Ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon
If he is thrown out through the door, he enters through the window

Nem amint akarnánk, hanem amint lehet
One should act as he may, not as he would like to

Csak akasztásra való istrángot sem érdemelne
He would not deserve even the rope for hanging

Kinek akasztófa helye, nem hal a Dunába
A bűnöst eléri méltó büntetése / He whose place is on the gallows, will not die in the Danube

Akasztott ember házában kötelet emleget
He names a rope in the house of a man that was hanged

Alkalom szüli a tolvajt
Opportunity bears the thief

Felkavarta az állóvizet / Követ dobott az állóvízbe
He has stirred up, or threw a stone into, still water / He brought motion in a quiet life

Nem esik messze az alma a fájától
The apple does not fall far from its tree

Nem vagyunk angyalok
We are not angels

Amilyen az anya, olyan a leánya
Like mother, like daughter

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát
Have a close look at the mother and then marry her daughter

green grass field near mountain under blue sky during daytime

ár ellen nehéz úszni
It is difficult to swim against the stream

Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul
He who cannot speak Arabic, should not speak Arabic / He who has no knowledge, understanding of something, should not engage in, or interfere with, it

Az arany a sárban is arany
Gold is gold even in the mud

Hallgatni arany beszélni ezüst
To be silent is golden, to speak is silvern

Nem mind arany, ami fénylik
All is not gold that glitters

Ki korán kel, aranyat lel
He who gets up early finds gold

Nem fog aranyon a rozsda
Rust cannot do any harm to gold / A man of character is resistant to temptation

Aranykulcs minden ajtóba beillik
A golden key fits every door

Nem mindig az arat, aki vet
Not always that reaps who sows

Ez nem az én asztalom
This is not my table (A refusal of doing, dealing with something)

Három asszony egy lúd, két asszony, egész vásár
Three women, a goose and two women make a whole fair

Jó asszony a háznak koronája
A good wife is the crown of the house

Serény asszonynak rest a lánya, rest asszonynak serény a lánya
A busy women has a lazy daughter, a lazy women has a busy daughter

Higgy az asszonynépnek, mint az áprilisi időjárásnak
Believe in women as in the weather in April

Könnyű az asztag alatt, mellett kalászt szedni
It is easy to collect ears of corn under, beside a stack

B

Nem játszunk / Add vissza a babaruhát
We do not play / Return the dolls clothes (I do not agree to cancel a promise, agreement or to return a present given by him)

Sok bába közt elvész a gyerek
Among many midwives the child is lost

Nem babra megy a játék
The stake of the play is not beans (It is a serious matter)

A bagoly is bíró barlangjában
Even an owl is a judge in her cave

Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű
The owl tells the sparrow that her head is big

A baj nem jár egyedül
Trouble does not come alone

Mindenkinek megvan a maga baja
Everyone his own trouble

Ugyanazon bakot nyúzza / A régi nótát fújja
He is flaying the same bock / He sings the same old song

Mindenkit érhet baleset
Accidents may happen to anyone

Elcsúszott egy banánhéjon
He has slipped on a banana-peel (By making a small error his secret, illegal activity came into
the open)

Késő bánat ebgondolat
A late repentance is a dogs idea / After death the doctor

Barátot szerencse hoz, szükség próbál
Luck brings friends, need tries them

Mondd meg, ki a barátod megmondom ki vagy
Tell me who your friends is, I’ll tell you who you are

Nem mind barátod, aki rád mosolyog
All are not your friends who smile at you

Inába szállt a bátorsága
His courage sank to his sinews (He got frightened)

Bátraké a szerencse
Luck belongs to the brave

A béka feneke alatt van
It is below the bottom of a frog (It is of inferior quality)

Lenyeli a békát
He swallows the frog / He swallows the bitter pill

Hagyj békét másnak, magadra viselj gondot
Leave others in peace, care for yourself

Jobb a békesség
Peace is better

It is better to refrain from quarrels, contradictions or
raising, forcing an argument

Kapkod, mint Bernát a mennykőhöz
Like Barnard, he tries to catch the heavens stone (He acts in confusion, inconsistently)

Nyert benne, mint Bertók a csíkban (Mindent elvesztett)
He succeeded like Bertok with the loach (He lost everything)

Sok beszédnek sok az alja
In much talk there is much bottom, inferior matter

A betyárból lesz a legjobb pandúr
The former highwayman men are the best gendarmes

Beletört a bicskája
His pocket knife opens in my pocket (He tried but failed in a achieving something)

Kinyílik a bicska a zsebemben
Something has caused anger, despair but one was compelled to stand idly by

Aki bírja marja
He who is strongest, ablest can devour it (The strongest, ablest wins)

Sorba mégy, mint a falusi bíróság
It is taken by turns like village headmanship

Ki hol bízik, ott hízik
Where one trusts, there he gets fat

Magyarázza a bizonyítványát
He explains away his report (He tries hard to explain or justify his action or behaviour)

Szegénységi bizonyítványt állít ki magáról
He issues a certificate of poverty of himself (He proves his incapacity)

Bocskorbőr az orcája / Vastag bőr van a képén
There is thick sandal leather on his face (He is bluntly shameless)

Mást beszél, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik
Like Mrs Bodo he talks about something else when asked to pay for the wine

Side-stepping an issue
Bolond lyukból bolond szél fúj

Out of a foolish hole a foolish wind blows
A fool can tell only foolish things

Bolond ütközik kétszer egy kőbe
A fool stumbles twice at the same stone

Bolondnak kedvez a szerencse
Fortune favours the fool

Egy bolond beledobja a kútba a követ, száz okos se veszi ki
A fool may throw a stone into a well which a hundred wise cannot take out

Egy bolond százat csinál
One fool makes a hundred

Bor be, ész ki
Wine in, sense out

Jó bornak nem kell cégér
Good wine needs no signboard, bush

Bámul, mint borjú az új kapura
He stares at the new gate as a calf (He merely looks at something without taking action)

Borotvaélen táncol
He dances on a razor-edge (He tries to face danger from two, more sides)

Kicsi a bors, de erős
Pepper is small but strong

Borsot tör valakinek az orra alá
He crushes pepper under the nose of somebody (He annoys, irritates somebody)

Falra hányt borsó
It is like peas thrown against the wall (A vain effort)

úgy illik össze, mint bot a tegezbe
They match as a stick in a quiver

Minden botnak a végén a feje / Nyugtával dicsérd a napot
The head of each stick is at its end / Praise a fair day at night

Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek
He who greets with a stick, will be answered with a club

Bottal üthetik a nyomát
His footprints can be beaten with a stick (He managed to escape)

Senki sem tud kibújni a saját bőréből
Nobody can slip out of his own skin (Nobody can abandon easily his customs, ideas)

Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra
Every one carries his own skin to the market

El van maradva egy brosúrával
He is one pamphlet behind, the others (He still thinks, speaks, acts according to the previous guidelines)

Nem egy nap alatt épült Buda vára
The castle of Buda was not built in one day

Egyszer volt Budán kutyavásár
These was a dog-market in Buda only once (This favourable opportunity was a one-time occasion only)

Felfelé bukott
He stumbled upwards (After failing in a job he was moved to higher position)

C

A cél szentesíti az eszközt
The purpose consecrates the means

Minden cigány a maga lovát dicséri
Every gypsy prises his own horse

Nem szokta a cigány a szántást
The gypsy is not accustomed to ploughing (He is compelled to do something, he was previously reluctant to do)

Még ha cigánygyerekek potyognak/esnek is az égből
Even if gypsy children are dropped from the sky / Come hell or high water

Csáky szalmájának tekinti
He considers it as straw of, the landowner Csaky (An expression of negligence instead of due care)

Csalánba nem üt a ménkű, mennykő
The sky’s stone does not strike the nettle / Weeds don’t spoil

Add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené
Give the emperor what is the emperors and God what is Gods (Give everyone his due)

Elásták a csatabárdot
They have buried the hatchet

Sok csepp követ váj
Many drops hollow the stone

Cserép/zsindely van a háztetőn/házon (Fiatal gyerek van jelen, ill. a falnak is füle van)
There is a tile on the roof / Walls have ears

Cseréptálhoz fakanál
To an earthenware dish a wooden spoon (Marry your match)

Lehazudná a csillagokat az égről
He would even lie, there is no star in the sky (He is ready to deny even the most obvious truths)

Ha nem csinálok semmit, abból nem lehet baj
If we do nothing, without being ordered to do, no trouble will result from it

A sáros csizmámat sem törölném hozzá
I would not wipe my muddy boots in him (An expression of utter despise)

Hogy kerül a csizma az asztalra
How could the boots get on the table / What has that got to do with it (An expression of indignant surprise)

Minden csoda három napig tart
Every wonder lasts three days

Ez már lerágott csont
This is already a gnawed bone (A matter already discussed several times)

Későn jövőnek csont az ebédje
He who comes late gets bones for lunch

Ha nem csordul/csurran, cseppen
If it does not trickle, it will drop (Even if it is less than expected, still there will be something)

Csöbörből vödörbe
He got out of the bucket and got into the pail / Out of the frying into the fire

Kicsiny csupor hamar felforr
A little pot quickly boils

D

Darázsfészekbe nyúl
He puts his hand into a wasp’s nest

Elköltené a Dárius kincsét is
He would spend even the treasures of Darius

Te sem vagy jobb a Deákné vásznánál
Even you are not better than the linen of Deak’s wife (You are as bad as the others)

Jön még kutyára dér
The hoar-frost is still to come for the dog

Be sure your sins will find you out
Három napig dínomdánom, holtig való szánom-bánom
A three day long merry-making and regret lasting till death (A hasty marriage)

A dió törve, az asszony verve jó
A nut is good if broken, a women if beaten

Hallgat, mint a süket disznó a búzában
He keeps silent, like a deaf pig in the wheat-field

Éhes disznó makkal álmodik
A hungry pig dreams of acorns

Okos disznó mély gyökeret ránt
A clever pig extracts a deep root (A clever man achieves remarkable feats)

Disznóra gyömbért ne vesztegess
Do not waste your ginger on pigs

Nem erőszak a disznótor
Nobody is forced to attend the dinner given after killing a pig (You are free to refrain from accepting an offer I consider favourable to, for you)

Dobbal nem lehet verebet fogni
Sparrows cannot be caught by beating a drum

Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni
He who works has no time to earn money (If a job is hard and little paid, then one cannot earn additionally in a second job)

Aki nem dolgozik, ne is egyék
He that does not work, shall not eat either

Dróton rángat valakit
To pull somebody by a wire / To pull the strings

Két dudás egy csárdában nem fér meg
Two pipers cannot get on in one tavern

Akkor lészen az, mikor a Duna visszafoly vagy elszárad
It will happen when the Danube reverts its course or dries up

Dunát lehetne rekeszteni vele, velük
The Danube could be dammed by them (There are too many of them)

E

Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton
Two dogs can hardly agree on one bone

Az ebek harmincadjára kerül/jutott
It fell to the thirtieth of dogs (Although it is valuable nobody cares for it any more)

Fogas ebnek való a csontrágás
Gnawing on bones is for dogs having teeth

Ha egy ebet bottal hajtanak a nyúl után, nem fogja az meg
If a dog is driven by a stick after a hare, he will not catch it

Köti az ebet a karóhoz
He ties the dog to the post (He sticks to his position, plan, idea)

Ebcsont beforr
A dogs broken bone will soon be healed (The wound inflicted will soon be healed)

Ég és föld a különbség köztük
The difference between them is like that between sky and earth

Mint derült égből a villámcsapás
Like a thunderstroke from a clear sky

Az egészség ízét a betegség adja meg
The flavour of health is given by an illness

Szegény az eklézsia, maga harangoz a pap
The congregation is poor, the priest rings the bell himself

Elefánt a porcelánboltban
An elephant in the china shop

Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk
We do not live to eat, but we eat to live

Ki elbízza magát, könnyen megszégyenül
He who is conceited, will easily be ashamed

Se el ne hidd (bízd) magad, se kétségbe ne essél (Elbízza magát)
Neither be conceited, nor fall into despair

Akkor, úgy szép az élet, ha zajlik
Life is beautiful if it is hectic

Az ellenségemnek se kívánom
I do not want it even for my enemy

Aki nincs ellenünk, az velünk van
He who is not against us, that is with us

Ami elmúlt, elmúlt
What’s gone, is gone / Don’t cry, over spilt milk

Ahány ember, annyi vélemény
As many men as many opinions

Az ember nem lehet elég óvatos
One cannot be cautious enough

Ember embernek farkasa
Man is a wolf to man

Ember tervez, Isten végez
Man plans, God decides

Holtig remél az ember
Man hopes until his death

Nem tudja az ember, mire virrad
One does not know what he will find tomorrow

Sok jó ember elfér kis helyen
Many good people can find room in a small space

Híres eperre nem kell kosárral menni (közelebb lakók vagy szemfülesebbek már leszedték rég)
You do not needed a basket to pick well-knows strawberries (those living nearby or being quicker have already picked them)

Nem szed más kosarába epret
He wont pick strawberries into the basket on somebody else

Az erdőnek füle van, a mezőnek szeme van
The forest has an ear, the field has an eye

Ahogy esik, úgy puffan
As it falls so it plumps / As the tree falls, it will lie

Eső után köpönyeg
After rain, comes raincoat / After meat, mustard

Májusi eső aranyat ér
A rain in May is golden

Többet ésszel, mint erővel
One should/could do more by wisdom than by force

Eszi, nem eszi, nem kap mást
He may eat it or not, he wont get anything else

Azt se tudja, eszik-e vagy isszák
He does not even know whether it is eaten or drunk (He has no idea about it)

Sok eszkimó, kevés fóka
Many Eskimos and few seals

Nincs olyan hitvány eszköz, hogy hasznát ne lehetne venni
There is no worthless thing which could not be used something

Evés közben jön meg az étvágy
Appetite comes while eating

Ez van, ezt kell szeretni
This is, what we have/experience, this is to be liked

F

Amilyen a fa, olyan a gyümölcse
Like tree, like fruit

Nagy fába vágta a fejszéjét
He cut his axe into a big tree (A hard venture)

Fából vaskarika
An iron ring made of wood (An absurdity)

Kemény fából faragták
He was carved of hard wood (He is strong/steadfast)

Jó fának is van rossz gyümölcse
Even good tree has, sometimes bad fruit

A fát nem vágják ki egy csapásra/vágásra
A tree is not felled at one stroke

Addig hajtsd a fát, míg vessző
Bend the tree while is a twig

Maga alatt vágja a fát
He cuts the tree under himself

Rossz fát tett a tűzre
He has put bad wood on the fire (He has got into mischief)

Nem látja a fától az erdőt
He cannot see the wood for the trees

Nem nőnek a fák az égig
The trees do not grow up to the sky

A fakónak muszáj húzni, mert a fakót is húzzák (Akitől az elöljárói megkövetelnek valamit, az is kénytelen követelni a beosztottaitól)
The horse has to pull as the horse is also pulled (He who gets orders from his superiors, has to pass them on to his subordinates)

A falnak is füle van
Even the wall has an ear

A farkas a szőrét elhányja, de a szokását nem

Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog/jár
When a wolf is mentioned, he is already walking round the garden

Nem eszi meg a farkas/kutya a telet
The wolf, dog does not eat the winter

A farok csóválja a kutyát
The tail wags the dog (The normal order is reversed / Those give orders who are expected to obey)

Az új fazék megtartja első szagát
A new pot retains its first scent / The cask savours of the first fill

Minden ember az ő maga fazeka mellé szít / Minden szentnek maga felé hajlik a keze
Every man kindles the fire below his own pot

Egy fecske nem csinál nyarat
One swallow does not make a summer

Akinek nincs a fejében, legyen a lábában
He who has not enough wit in the head, should have/force to replace it in the leg

Fején találja a szöget
He hits the nail on the head

Összecsapnak a feje fölött a hullámok
The waves dash over his head
He is unable to cope with the situation any longer

Lehajtott fejet nem éri a kard
A bent head is not touched by the sword

Nem jó fejjel menni, rohanni a falnak
There is no point in running ones head against the wall

Veszett fejsze nyele
The helve of the lost hatchet (A little gain in a great loss)

Jobb félni, mint megijedni
It is better to fear, something than to get frightened

Jobb félútról visszatérni, mint rossz útra térni
Better to return from half-way than to take a wrong road

Hadd hulljon a férgese
Let the wormy of it drop off / Let those perish, leave who are not up to the standard

Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint
It is better to get fillers often than forints seldom

Amíg nekünk csak fizetgetnek, addig mi is csak dolgozgatunk
Until we are only poorly paid, we shall also poorly work

Akinek a foga fáj, tartsa a nyelvét rajta (Segíts magadon)
He who has a toothache, should keep/hold his tongue on it (Help yourself)

Feni a fogát valamire
He whets his teeth on something (He is very eager to get something)

Kimutatja a foga fehérjét
He shows the whiteness of his teeth (He shows himself in his true colours)

Fogjuk meg és vigyétek
Let us take it into our hands and then you carry it (Somebody is urging others to work without wishing to take part in it)

Ott szakad a fonal/madzag/kötél, ahol a legvékonyabb
The thread/string/rope breaks where it is thinnest

Elment Földvárra deszkát árulni (Meghalt)
He left for Foldvar to sell boards (He died)

Amit főztél, edd is meg
What you have cooked, you should eat as well (You have to take the responsibility for your action)

Szégyen a futás, de hasznos
Running is away is a shame, but it is useful

Egyik fülén be, a másikon ki
In at one ear and out at the other

Se füle, se farka
It has neither an ear, nor a tail / It has neither rhyme nor reason (It makes no sense)

Ahol füst van, ott tűz is van
Where there is smoke, there is fire

Füstbe ment
It went into smoke (Nothing was realized achieved)

Nagyobb a füstje, mint a lángja
Its smoke is bigger than the flame (It is not so serious)

G

Senkinek sem repül szájába a sült galamb
A roast pigeon will not fly into one’s mouth

Ahol sok a gazda, bolond a szolga
Where there are many masters the servant becomes mad

Az okos gazda a kárt is jóra fordítja
A clever master turns even a loss into a gain

Gazda nélkül csinálja a számítást
He reckons without his host

Gazda szeme hizlalja a jószágot
The master’s eye makes the animals fat

Elkapta a gépszíj
He was snatched by the belt (He could not resist the temptation of well-being in return for yielding from strict moral standards)

Mással kapartatja ki a gesztenyét a tűzből/parázsból
He makes someone else get he chestnut from the fire/glowing embers

A gombhoz varrja a kabátot
He sews the jacket to the button (Something is made after having a negligible part of if only)

Gúzsba kötve táncol
He danced bound hand and foot (He tries hard but has very little freedom of movement or action)

Gyakorlat teszi a mestert
Practice makes the master

Gyáva népnek nincs hazája
Coward people have no country of their own

Gyermek, részeg, bolond mondják az igazat
A child, a drunkard and a fool tell the truth

Meghalt a gyermek, oda a komaság
The child is dead the godfathership has ended

Kisgyerek – kis gond, nagy gyerek – nagy gond
Small child – small trouble, big child – big trouble

Nem kell a gyereket a fürdővízzel kiönteni
One need not throw out the child with the bathwater

Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát
Even the mother cannot understand the words of a dumb child

Tiltott gyümölcs édesebb
Forbidden fruit is sweeter

H

Nincs a hadban semmi Péter bátya (Szolgálatban a rokonság, ismeretség nem számít)
In the army there is no Uncle Peter

Hosszú haj, rövid ész
Long hair, short wit

A süllyedő hajót elhagyják a patkányok
Rats desert a sinking ship

Egy hajóban eveznek
They are rowing in the same ship (They are in then same boat)

A nagy hal megeszi a kis halat
The big fish eats the little fish

Fejétől bűzlik a hal
Fish stinks from the head on

Halál ellen nincs orvosság
There is no medicine against death

Jó volna halálnak
He would be good for death (He always arrives late)

Sokat hallj, láss, keveset szólj
Hear and see much, say little

Amiről hallgatunk, az nincs is
What we keep silence about, does not exist

A hallgatás beleegyezés
Silence, means consent

Nem lesz belőle énekes halott
There will be no funeral songs out of this/it (This effort will end in failure)

Úgy kellett/hiányzott ez, mint ablakos/üveges tótnak a hanyatt esés
It was needed as a Slovak glazier needed falling on his back (A most unwanted event)

A harag rossz tanácsadó
Anger is a bad counsellor

A mai haragod halaszd holnapra
Postpone today’s anger till tomorrow

Nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél
The dry leaves do not rustle if no wind blows (No smoke without fire)

Három a magyar igazság
The Hungarian justice is three (One should drink three times)

Addig hántsd a hársat/hársfát, míg hámlik / Addig üsd a vasat, míg meleg
Peel the inner bark of the lime tree until it peels / Strike the iron while it is hot

Üres hasnak nem elég a szép szó
Fair words are not enough to an empty belly

Akkor lássam, amikor a hátam közepét
I wish to see him when I see the middle of my back

A határ a csillagos ég
The limits is the starlit sky (There is no limit, in setting some prices)

Mindennek van határa
There is a limit to everything

Ahány ház, annyi szokás
So many houses, so many customs

Amit a ház ellop, elő is adja
What was stolen by the house, will be returned by it (Something mislaid somewhere will be found later)

Sok ház ég belül, de nem látszik kívül
Many homes burns inside but it is not seen outside

Az én házam az én váram
My house is my castle

Mindenki a maga háza elott söpörjön
Each should sweep before his own house

Háztűznézőbe megy
He goes to see fire in the house (A visit to the home of a future wife)

Aki hazudik, az lop is
He that lies also steals

Aki egyszer hazudni mer, többet hitelt nem érdemel
He who once ventures to lie, deserves no more confidence

Úgy hazudik, mintha könyvből olvasná
He lies as if he read from a book

A hazugot hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát
A liar is caught sooner than a lame dog

Akkor se hisznek a hazugnak, mikor igazat mond
A liar is not believed even if he tells the truth

Hegy heggyel nem találkozik, de ember emberrel igen
Mountain does not meet mountain but man does meet man

Csak az nem követ el hibát, aki nem dolgozik
Only those make no errors, who do not work at all

Vannak még hibák
There are still errors (An answer to a complaint. It implies the refusal of the search for the reasons of the errors)

A rossz hír szárnyon jár, a jó alig kullog
Bad news proceeds by wings, good news hardly walks

Aki könnyen hisz, könnyen csalatkozik
He who readily believes, will be readily disappointed

Hol van már a tavalyi hó?
Where is by now the snow of last year (This is already past history)

Tele van a hócipője
His snow-boots are full (He is fed up with the matter)

A hóhért akasztják
The hangman is being hanged (Somebody has to undergo the same treatment he usually gives others)

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét
A raven does not pick out raven’s eye

Ki tudja, mit hoz a holnap
Who knows what tomorrow will bring

A holtakról vagy jót vagy semmit
Speak praises or nothing of the dead

Egyszer hopp, másszor kopp
Hopp, wasting at one time, kopp, hunger/want at another

Üres hordó jobban kong
An empty barrel sounds better

Olcsó húsnak híg a leve
Cheap meat yields dilute soup (Good cheap is dear)

I

Az idő eljár, senkire nem vár
Time passes, it waits for nobody

Az idő pénz
Time is money

Aki időt nyer, életet nyer
He who gains time, gains life

Mindennek megvan a maga ideje
Everything has its time

Mondj, szólj igazat, betörik a fejed
Tell the truth and your head will be broken

Borban az igazság
In wine there is truth

Az igazságot nem lehet véka alá rejteni
Truth cannot be hid under a bushel

Aki sokat ígér, keveset ad
He who promises much, gives little

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó
A promise is a nice word, if kept then it is all right

Ígéretekkel tele a padlás (Elegem van az ígéretekből)
The garret is full of promises (I am fed up with promises)

Ami téged nem illet, ne törd azon a fejedet
Make no headache of what is not your business

Csak az imádság tartja benne a lelket
The soul is retained in it only by the prayer (It is close to its end/destruction)

Akinek nem inge, ne vegye magára
If it is not one’s shirt, one should not put it on (If a critical remark does not concern somebody, then it should be disregarded)

Ingednek se higgy
Do not trust even your own shirt

Ha nincs íred és szelencéd, miért teszed magad borbéllyá (Nem vállalkozhatunk valamire, ha a hozzá szükségesekkel nem rendelkezünk)
Having no ointment and box why do you pose as hairdresser (Do not undertake something you are not equipped for)

Jobb száz irigy, mint egy szánó
You’d better have one hundred who envy you than one who is sorry for you

Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá
To whom God gives an office, adds also senses to it

Akinek Isten valamit ad, ember el nem veheti
What was given by God to one, cannot be taken away by man

Az Isten/Krisztus urunk is kitért a részeg ember elől
Even God/Christ our Lord has given way to a drunken man

Az Isten se tehet mindennek eleget
Even God cannot satisfy everyone

Az Isten sem siet, sem késik
God neither hurries, nor is late

Felvitte az Isten a dolgát
God has taken him to a high position (He got into well-being or a high position)

Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan
The mills of God grind slowly, but surely

Isten nem ver bottal
God does not beat one with a stick

Megfogta az Isten lábát
He has caught the leg of God (His actions has led him into a very favourable position)

Nem ismer se Istent, se embert
He respects neither God, nor man

Segíts magadon, az Isten is megsegít
Help yourself and the God will also help you

Olyan hosszú, mint a Szent Iván éneke
It is long as the songs of St. John’s day (Midsummer day’s song)

Ízlések és pofonok különbözők
Tastes and slaps are different (Tastes differ)

J

A jég hátán is megél
He can live even on flat ice / He can get money in desert

A jó elnyeri méltó büntetését
He who is good, gets his deserved punishment (A good deed often does not get its due reward or is even
followed by punishment by those who dislike it)

Minden jó, ha a vége jó
All is well if the end is well

Mindenütt jó, de legjobb otthon
It is good everywhere, but it is the best at home

Minden jóban van valami rossz
In every good thing there is something bad

Jóból is megárt a sok
Even of a good thing too much is harmful

Amit jókedvvel teszel, nem esik nehezedre
Anything done willingly is not hard, difficult to do

Minden úgy van jól, ahogy van
Everything is good as it is

Ne csak tudd a jót, hanem tedd is
You should not only know what is right but also do it

Jótett helyébe jót ne várj
Do not expect good in return for a good deed

Jótett helyébe jót várj
Expect good in return for a good deed

Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek
If you come, you will be, if you bring, you will eat

Jöjjön, aminek jönni kell
Let it come, whatever must come (I can, will not do anything to influence the course of events)

Amit szabad Jupiternek, nem szabad azt az ökörnek
What Jove may do, the ox may not

K

Kabátügye van / Kabátügybe keveredett
He has a coat-affair (A man whose coat was stolen was told, to be involved in a coat-stealing affair)

A káder nem vész el, csak átalakul
A cadre will not be lost, only transformed (A cadre who failed in a position, will not be sacked, only
transferred to another similar post)

A kákán is csomót keres
He seeks a knot even on the rush

Minden kakas úr a maga szemétdombján
Every cock is master upon his own dunghill

Nem lehet mindent egy kalap alá venni
One cannot put everything under one hat (One cannot consider things/ideas identical/equal which are in fact different)

Kinek milyen kalapja van, olyannal köszön
Everyone greets others with a hat he has got

Üres kalász fenn tartja a fejét
An empty ear (of corn) holds its head upright

Üres kamrának bolond a gazdasszonya
An empty pantry has a fool housewife

Megfojtaná egy kanál vízben
He would drown him in a spoonful of water

Minden lében kanál
He is a spoon in all liquids / He has a finger in every pie

Egy kaptafára húz mindent
He draws everything to one last

Nincs az a kár, mely valakinek ne használna
There is no loss, which is not a gain for somebody

Fekete karácsony, fehér húsvét
Black Christmas, white Easter

Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel
If your sword is short, add one step to it (A missing part may be substituted sometimes by something else, skill)

Két éles kard/tőr nem fér meg egy hüvelyben
Two sharp swords/daggers cannot be is one sheath

Megy, mint a karikacsapás
It goes like cuts of a whip / It goes like clockwork

Nyílt, nyitott kártyákkal játszik
He plays with open cards

Kinek egyszer megégette száját a kása, az aludttejet is megfújja
He whose mouth was once burned by hot mush, blows even at sour milk

Nem eszik a kását/levest olyan forrón, ahogy főzik
Mush/Soup is not eaten as hot as it is cooked

Könnyű Katit táncba vinni ha őis akarja
It’s easy to take Kati to the dance, if she is also willing

Kazalban tűt keres
He looks for a needle in a bundle of hay

A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad
Both the goat has enough to eat and the cabbage remains

A kecske se menne a vásárra, ha nem hajtanák
Without driving even a goat would not go to the market

A vén kecske is megnyalja a sót
Even on old goat likes to lick salt (Even old men like making love)

Úgy szereti, mint a kecske a kést
He likes it, as a goat likes the knife, that kills him

Kecskére bízza a káposztát
He confides the cabbage to the goat

Iszik, mint a kefekötő
He drinks like a brushmaker / He drinks like a fish

Összeköti a kellemest a hasznossal
He combines the pleasant with the useful

Felírjuk a kéménybe korommal
We shall write it in soot in the chimney (We may write it off)

Kenyértörésre került a dolog
The developments have led to the breaking if bread (The breaking of former relations)

Amilyen a kérdés, olyan a felelet
Like question, like answer

Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni
It is better to ask twice than to err once

A kerék is jobban forog, ha kenik
The wheel turns better if greased

Aki keres, talál
He that seeks, finds

Leszedi róla keresztvizet
He removes the baptismal water from somebody (He curses somebody up and down)

Ami késik, nem múlik
What is delayed may come/happen later

Késő sütve / Eső után köpönyeg
It was baked/fried too late (It was done too late)

Jobb későn, mint soha
Better late than never

Megtanítlak kesztyűbe dudálni
I shall teach you to pipe into glove (I shall teach you how to behave)

Kéz kezet mos
One hand washes the other

Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal
The right hand does not know what the left is doing (An uncoordinated or careless action)

Sok kéz hamar kész
Many hands are quickly ready with the work

Mossa a kezét
He washes his hand

Jó kezdet fél siker
A good beginning is half success

Minden kezdet nehéz
Every beginning is hard

A kibicnek semmi sem drága
For an onlooker/bystander nothing is precious

Sok kicsi sokra megy
Many a little becomes much

Kicsire nem adunk, nézünk, a nagy meg nem számít
We do not care for the little and the great is of no importance

Jó kifogás sose rossz
A good excuse is never bad (It is always good to have a good excuse, if it serves the purpose)

Kit a kígyó megcsíp, a gyíktól is fél
Whom a serpent has bitten, is afraid of a lizard

Kígyót-békát kiált rá
He shouts snake and frog at somebody (To abuse somebody right and left)

Pünkösdi királyság
A king of Whitsuntide (A glory/honour of short duration)

Bujkál bennem a kisördög
The little devil is hiding in me (In spite of what was shown/told me, I have some serious doubts)

Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd embertársadnak
What you do not wish for yourself, do not do it to your fellowmen either

A kivétel erősíti a szabályt
The exception confirms the rule

Jó a hosszú kolbász és a rövid prédikáció
Long sausage and short sermon are good

Szemérmes koldusnak üres a táskája
A shy beggar has an empty scrip

Kolumbusz tojása
It is an egg of Columbus (It is a problem very easy to solve)

Kopár helyen kereskedel
You try to trade at a deserted place

Kopaszt borotvál / Borsót hány a falra
He shaves a bald head (A useless action)

Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók
He who mixes with the bran, will be eaten by the pigs

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik
The pitcher goes so long to the well, until it breaks

Kovács kovácsra irigykedik
One blacksmith envies another

Nagy kő esett le a szívéről
A great stone fell down from his heart (A sense of relief as a danger or worry was averted)

Nem mohosodik az a kő meg, melyet gyakran mozgatnak
A stone moved often gathers no moss

Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel
If a stone was thrown at you, throw back some bread in return

Egy követ fújnak
They blow one stone (They have the same bad intentions)

Minden követ megmozgat
He moves all the stones, to achieve something

Kölcsön kenyér visszajár
Bread borrowed should be returned / Tit for tat

Baj van Köpecen
There is some trouble in Köpec / There is something wrong there

Köpönyeget fordít
He turns his coat, according to the wind

Körmére ég a munka/dolog
Work is burning down to his nail (He is hard pressed for time)

Ha minden kötél szakad
If all cords break (If the worst comes to the worst)

Kinek Krisztus a barátja, könnyen üdvözül
He who is a friend of Christ, will soon find salvation

Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen
Even Christ’s coffin was not guarded for nothing

Elmehetsz Kukutyinba zabot hegyezni
You may go to Kukutyin to sharpen oats (You are not needed any more, you may/should leave)

Kaparj kurta, neked is lesz
Scrapes you short man, and you will also have (Making more efforts you will finally gain something / Usually a scornful remark)

A kutya ugat, a karaván halad
The dog barks but caravan goes on

Amelyik kutya ugat, az nem harap
A dog that barks does not bite

Egyik kutya, másik eb
One of them is a dog, the other a barker (They are equally bad)

Itt van a kutya elásva/eltemetve
The dog is buried here / Here lies the rub

Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál
A living dog is better than a dead lion

Kutya, macska barátság
Dog and cat friendship

Leforrázott kutya az esőtől is fél
A scalded dog fears even the rain

Nemcsak egy tarka kutya van a világon
There is not only one pied dog in the world

Vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó
A red dog, a read horse, a red man – none of them are good

Kutyából nem lesz szalonna
Out of a dog there will be no lard / A leopard cannot change his spots

A mi kutyánk kölyke
He is the kid of our dog (A child of somebody related to the speaker, who was granted -or will be granted- preferential treatment at the expense of outsiders)

Amely kutyát meg akarnak ölni, veszett nevét költik
If a dog is to be killed, it is said to be mad

Kutyaharapást a szőrivel gyógyítják
The bite of a dog is healed by the hair of it

Kutyaugatás nem hallatszik a mennybe
Barking of dogs cannot be heard in heaven (Who cares about what he says)

L

Bal lábbal kelt fel
He got out of the bed with the left leg / To get out of the bed on the wrong side

Nehéz láncban táncot járni
It’s hard to dance in chains

Lányomnak mondom, menyem értsen belőle
I tell my daughter, my daughter-in-law should understand it

Rátesz még egy lapáttal
He adds on more shovelfulon it (It was bad but his action made it even worse)

Lassan járj, tovább érsz
Go slowly, you get farther

A látszat csal
Appearance cheats

Legény a gáton
A lad on the dam (He is not frightened/deterred by difficulties)

Nem az a legény, aki üti, hanem aki állja
The smart lad is not him who beats, but he who endures it

Légvárakat épít
He builds castles in the air

Két legyet üt egy csapásra
He kills two flies with one flap

Mindent lehet, csak akarni kell
One can do anything, only will is needed

Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség
There is no impossibility, only unwillingness/incapacity

Csak hálni jár bele a lélek
His soul comes to him only to sleep there (He is in very bad health)

Lesz, ami lesz
It will be what will be / Be as be may

Hátra van még a feketeleves
The black soup is still ahead (The worst is still to come)

Többe kerül a leves, mint a hús
The soup costs more than the meat (The production of something costs more than the value of the
product)

Átesett a ló túlsó oldalára
He fell to the other side of the horse (From one extreme he switched to the opposite extreme)

Ez egy állatorvosi ló
This is a veterinary horse (It is like the horse in the collection of a veterinary college, demonstrating all conceivable illnesses)

Ha ló nincs, a szamár is jó
If there is no horse, a donkey will do as well

Nagy a feje, búsuljon a ló
The horse should worry, he has a big head (Don’t worry)

A lónak négy lába van, mégis megbotlik
The horse has four legs, still the stumbles

Közös lónak túrós a háta
The common horse has scars on his back

Nyomtató lónak nem kötik be a száját
The mouth of a treading horse is not muzzled

Jó/rossz lóra tesz
He puts on the right/wrong horse (His decision/affiliation is right/wrong)

A lovak közé dobta a gyeplőt
He threw the reins between the horses / He refused to carry on in a leading position

Ki a más ember lovának vermet ás, az önnön lovának nyaka szakad bele
He who digs a pit for the horse of another man, will find his own horse’s neck broken there

Azt a lovat ütik, amelyik jobban húz
The horse that draws better is beaten

A lovát keresi s rajta ül
He tries to find his horse and is riding it

Kilóg a lóláb
The horse’s leg protrudes (The concealed real intention comes to the open)

Úgy/lassan készül, mint a Luca széke
It is made as the stool of St. Lucy’s day

Ha már lúd, legyen kövér
If it is a goose, it should be a fat one (Somebody having an unexpected opportunity, makes the best
possible use of it)

Sok lúd disznót győz
Many geese overpower a pig

Addig dugd be a lyukat, míg kicsi
Stop up the hole until it’s small

Az egyik lyukat a másikkal tömi/dugja be
He fills one hole with another (He pays one debt from another loan)

Lyukat beszél a hasába valakinek
He talks a hole into the belly of somebody / He talks one’s head off

M

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra
Do not put off till tomorrow what you can do today

Ma nekem, holnap neked
Today to me, tomorrow to you

A macska is szereti a halat, de kerüli a vizet
The cat also likes fish but keeps away from water

Alamuszi macska nagyot ugrik
A sly cat makes a big jump

Ha nincs otthon a macska, táncolnak/cincognak az egerek
If the cat’s away, the mice will dances/squeak

Kerülgeti, mint macska a forró kását
He goes around it like a cat goes around hot mush

Úgy játszik vele, mint macska az egérrel
He plays with somebody as a cat plays with a mouse

Csúnya madár, amelyik a saját fészkébe piszkít
It is an ugly bird that defiles its own nest

Madarat tolláról, embert barátjáról
A bird is recognized by her feathers, a man by his friend

Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást
If you want something, go yourself, if not, send somebody else

Magad uram, ha szolgád nincs
Do it yourself sir, if you have not servant

Mindenki magából indul ki
In judging others, the point of departure is always himself

Aki magasra hág, nagyot esik
He who climbs high, has a great fall

Olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől
They are as far apart as Mako is from Jerusalem

Hol malacot ígérnek, ott zsákkal forgolódjál
Where pig is proffered, go round with a sack

Két malomban őrölnek
They grind in two mills (They speak of different things)

Valakinek a malmára hajtja a vizet
He drives the water to the mill of somebody (By his action -unintentionally- he plays into the hands of somebody)

Két malomkő közt őrlődik
He is ground between two millstones (He tries to satisfy two incompatible requirements)

Úgy él, mint Marci Hevesen
He lives like Marci in Heves (He lives like a lord)

Aki sokat markol, keveset fog
He who grasps much, retains but little

Meghalt Mátyás király, oda az igazság
Kings Matthias is dead, justice is lost

Ne igyál előre a medve bőrére
Do not drink in advance on the hide of a bear

Vagy megszokik, vagy megszökik
Either he gets accustomed or he escapes

Ami nem megy, nem kell erőltetni
What fails to succeed, should not be forced

Meg sem fogtad s már melleszted/kopasztod
You haven’t yet caught the bird, still you are already plucking her /Do not count your chicken before they are hatched

Bedobták a mélyvízbe
He was thrown into deep water (After a short training he was immediately given a difficult task)

Túl szép a menyasszony
The bride is too beautiful (This news is too good to be true)

Aki mer, az nyer
He who ventures, wins

Kétszer mérj, egyszer vágj
Measure twice, cut but once

Ki minek nem mestere, hóhéra az annak
He that is not a master of something, is a butcher of it

Ki ki maga mesterségét folytassa
Every man should practise only his trade

Messziről jött ember azt mond, amit akar
A man coming from far away tells us what he wants (A traveller may lie with authority)

Elhúzza előtte vagy az orra előtt a mézesmadzagot
He pulls the honeyed string before him or before his nose / He holds out a carrot to somebody

Több is veszett Mohácsnál
More was lost at Mohacs (Do not worry, this is not a serious loss/trouble)

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez
If the mountain will not go to Mohammed, Mohammed will go to mountain

Egyet mondok, kettő lesz belőle
I tell you one thing, two will result from it (I have a good idea)

Olyat mondok, hogy magam is megbánom
I’ll say such things that I’ll regret even myself

A mór megtette a kötelességét, a mór mehet
The Moor has done his duty, the Moor may go

Amilyen a mosdó, olyan a törölköző
Like wash-basin, like towel

Védi a mundér becsületét
He defends the honour of the uniform (He tries to justify/explain a mistaken/incorrect/unlawful action of somebody in his organization/group)

A munka dicséri mesterét
The works praises its master

Ég a keze alatt a munka
Work is burning under his hand

He works like fury
Elmenne a munka temetésére
He would attend ther funeral of labour (He is utterly reluctant to work)

Hamar munka ritkán jó
A hasty work is seldom good

Jó munkához idő kell
For good work time is needed

Munka után édes a pihenés
After work rest is sweet

N

Aki a nád között ül, olyan sípot csinál, amilyet akar
He who is sitting in the reeds, makes a whistle of his choice

Össze kell húzni a nadrágszíjat
One has to tighten the belt

Minden nagynak kicsi a kezdete
Anything big is small at the beginning

Nincs új a nap alatt
Nothing is new under the sun

Több nap, mint kolbász
There are more days than sausages (One has to save for the times ahead)

Nyugtával dicsérd a napot
Praise the day at sunset

A négylábú is botlik
Even a quadruped stumbles

Nem enged a negyvennyolcból
He does not yield from the 48

Nem akarásnak nyögés a vége
Unwillingness ends in groaning (Unwillingness must lead to failure)

A könnyű is nehéz a nemakarónak
Even something light is heavy for the unwilling

A nép szava Isten szava
The voice of the people is the voice of God

Gyáva népnek nincs hazája
Covard people have no homeland

Az nevet igazán, legjobban, aki utoljára nevet
He laughs really, best who laughs last

Ahol nincs, ott ne keress
Do not look for something, where it isn’t

Ami nincs, abból nem lehet baj
What does not exist, cannot cause any trouble (It is better to do nothing)

Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt
He who does not collect in summer, will heat little in winter

Egy fenékkel/seggel két nyerget nem lehet megülni
One cannot sit in two saddles having one arse/bottom only

Az ellőtt nyilat nehéz visszahozni
An arrow once shot is hard to get back (A word once spoken is past recalling)9

Ki két nyulat hajt, egyet se fog
He who hunts two hares, does not catch even one

Kiugratja a nyulat a bokorból
He makes the hare spring out of the bush (To make somebody show his true colours)

Még a nyulat meg sem lőtte, a fazekat már a tűzhöz tette
He did not shoot the hare but the pot is already on the fire

Nyulat láttunk, nem lesz szerencsénk
We have seen a hare, we shall have no luck

O

Más kárán tanul az okos
Wise men learn by others’ harm

Az okosabb enged
The wiser gives in

Olajat önt a tűzre
He pours oil on the fire

Annyian vagy olyan sokan vannak, mint az oroszok
They are as many as the Russians (There are too many of them)

Végén csattan az ostor
The whip cracks at the end (The punishment comes at the end/The end tries all)

ö

Az ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is
A ox remains an ox even if driven to Vienna (Send a fool to the market and a fool he will return again)

Könnyű tizenkét ökör után eltolni egy szekeret
It is easy to push a cart drawn by twelve oxen

Ökröt a szarván, embert a szaván lehet megfogni
An ox can be taken by his horn, a man by his word

Szomjas ökörnek a zavaros víz is jó
For a thirsty ox dirty water will do as well

Öndicséret büdös
Self-praise stinks

Az ördög nem alszik
The devil does not sleep

Az ördög vigyen el
Let the devil take you

Fél tőle mint ördög a szentelt víztől/tömjéntől
He is afraid of it, as the devil fears holy water or incense

Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik
The devil is not so black as he is painted

Veri az ördög a feleségét
The devil is beating his wife (If it rains when the sun is shining then it is told that)
Ha ördöggel lakol, ördöggé kell lenned
Living with a devil, you have to turn a devil

Add az ördögnek kisujjadat, egészen elkap
Give the devil your little finger, you will be taken entirely

Az ördögnek is kell olykor gyertyát gyújtani
Sometimes one has to light a candle for the devil too

Tartozott az ördögnek egy úttal
He owed the devil a journey (He made a journey in vain)

Jó, csak az ördögök rosszak, hogy el nem viszik
He is good, only the devils are bad, for not carrying him away

Nem jó az ördögöt a falra festeni
It is not good to paint the devil on the wall

Jó az öreg a háznál
It is good to have an old man at home

Nincsen öröm üröm nélkül
There is no joy without sorrow

P

Otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat
He was left behind like the Wallachians by St. Paul (He was left behind unexpectedly)

A jó pap holtig tanul
A good priest learns until his death

A pap se beszél, prédikál kétszer
Not even the priest will speak, preach twice

Kinek a pap, kinek a papné, nekem a lánya
One likes the priest, someone else his wife, I prefer his daughter

A papír türelmes
Paper is patient

Nem minden, mindig papsajt
It is not all, always mallow (Life is not all beer and skittles)

Verekedő pásztorok közt jó dolga van a farkasnak
If the shepherds fight each other, the wolf has a good time

Hosszabb a péntek, mint a szombat
Friday is longer than Saturday / The underskirt is longer than the skirt

Kis pénz, kis foci
Little money, little football (If little money is paid, then only little work can be expected)

Pénz beszél, kutya ugat
Money talks, although the dog may bark

Rossz pénz nem vész el
Bad money is never lost / A bad penny always turns up

A pénznek nincs szaga
Money has no smell

Ismerik, mint a rossz pénzt
He is well known as bad money

Úgy került bele, mint Pilátus a krédóba
He got into this affair like Pilate into the Credo

A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve
Even the highway leading to Hell is paved with good intentions

Elszabadult a pokol
Hell has been broken loose

Pokolban is esik egyszer egy ünnep
There is a feast once even in Hell

Felteszi az i-re a pontot
He puts the dot on the i. (He makes the last move in the completion of something)

A pontosság a királyok udvariassága
Punctuality is the politeness of kings

Senki sem próféta a saját, maga hazájában
Nobody is a prophet in his own country

Fogadatlan prókátornak ebszar a fizetése
An unwanted helper gets droppings as payment

A puding próbája az, hogy megeszik
The proof of the pudding is eating it

Ez csak púp a hátunkon
This is but a hump on our backs (We would be pleased to get rid of this)

R

Rend a lelke mindennek
Order is the soul of everything

Rendnek muszáj lenni
There must be order

A rest kétszer fárad
A lazy man works twice

A retek reggel méreg, délben étek, este orvosság
Radish is poison in the morning, food at noon and medicine in the evening

Amit nyer a réven, elveszti a vámon
What he gains at the toll, loses at the customs

Alvó róka nem fog nyulat, csirkét
A sleeping fox catches no hare, chicken

Egy rókáról két bort nem lehet lehúzni
One cannot strip two hides from one fox

Minden út Rómába vezet
All roads lead to Rom

Könnyebb rontani, mint építeni
It is easier to destroy than to build

Rossz a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül
It is bad with the bad, but it is worse without the bad

Minél rosszabb, annál jobb
The worse it is, in one respect, the better, in another respect

Nincsen rózsa tövis nélkül
No rose without a thorn

Nem a ruha teszi az embert
Clothes do not make the man

Ruha teszi az embert
Clothes make the man

S

Meg állja a sarat
He stands the mud (He comes up to mark / He stands the test)

Felszedi a sátorfáját
De dismounts the tent-poles (He makes off)

Ha begyógyul is a seb, megmarad a helye
Even if the wound is healed, the scar of it remains

Könnyű sebet ejteni, de nehéz gyógyítani
It is easy to inflict a wound, but difficult to heal it

A semminél a kevés is többet ér
Even a little is more than nothing

Nesze semmi, fogd meg jól
Here is nothing, hold it tight (Somebody was given much less than expected)

Semmiből nem lesz semmi
Out of nothing there will be nothing

Új seprű jól seper
A new broom sweeps well

Aki siet, elkésik
He that hurries will be late

Simon bíró hajtja a lovat
Headman Simon drives the horse (The women rules the house)

Fél lábbal a sírban van
He has already one foot in the grave

Megfordul/forog a sírjában
He turns/spins in his grave

Sóbálvánnyá változott
He became in idol of salt / pillar of salt

Úgy még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna
It has never been so, that it wouldn’t have been anyhow

Mehet a sóhivatalba
He may go to the salt-office (His case will not be heard anywhere)

Ki sokba kap, keveset végez
He who begins many things, finished but few

A sólyom madárnak nem lesz galamb fia
A falcon will not breed a dove

A sorok között olvas
He reads between the lines

Kilóg a sorból
He sticks out of the line / He steps out of the line

Feltalálta/felfedezte a spnyolviaszt
He has discovered the sealing wax (He made an invention done by others long ago)

Átveszi/átadja a stafétabotot
He takes/hands over the baton (He takes/hands over a job from to his predecessor, successor)

Suba subához, guba gubához
Sheepskin coat to sheepskin coat, cloth coat to cloth coat (Marry your equal)

Elveti a sulykot
He throws the beater too far / He throws the hatchet

Suszter maradjon a kaptafánál
Let the shoemaker remain at his last

Süketek párbeszéde folyik
There is a dialogue between deaf people (Each tells his own views without regard to that of the other)

A szabadság drágább az aranynál
Liberty is dearer than gold

Nincs szabály kivétel nélkül
There is no rule without exception

Akkora a szája, mint a Bécsi kapu
His mouth is as big as the Vienna Gate

Ne szólj szám, nem fáj fejem
Don’t speak my mouth, I shall have no headache

Sok szakács elsózza a levest, az ételt
Many cooks put too much salt in the soup, food

Szálka valakinek a szemében
It is a splinter in the eye of somebody / A thorn in the flesh

Adj a tótnak szállást, kiver a házból
Give lodgement to a Slovak and you will be beaten out of your home

A fuldokló ember a szalmaszálhoz is kap
A drowning man catches even at a stalk of straw

Egy szalmaszálat sem tesz keresztbe
He does not put crosswise even one stalk of straw (He is utterly lazy/disinterested in this matter)

Áll, mint szamár a hegyen
He stands there like a donkey on the hill (He is idle/undecided what to do)

Eltűnt, mint szürke szamár a ködben
He disappeared like a grey donkey in the fog

Szamárbőgés/ebugatás nem hallatszik a mennybe vagy az égbe
Braying of an ass or barking of a dog, is not heard in Heaven

Nem kell keverni a szart mert még büdösebb lesz
One should not stir the shit as it will be even more stinking

Csörög a szarka, vendég jön
The magpie rattles, a guest vill come

Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka
The magpie wants too much, but her tail is unable to carry it (He overestimates his power/capacity/strength)

Eltalálta szarva közt a tőgyét
He has hit the udder between the horns (He has made a bad mistake)

Szeget szeggel
Nail by, with nail (One nail drives out another)

A szegény embert még az ág is húzza
A poor man is pulled even by the branch of a tree

Szegény ember vízzel főz
A poor man cooks with water

Szegénynek a szerencséje is szegény
Even the luck of a poor man is poor

Két szék közt a pad alá esik
Between two chairs he falls below the bench

Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad
Sing the song of the man whose cart you sit on

Kifelé áll a szekere rúdja
The pole of his cart is pointing outwards (He is about to get the sack)

Ne fuss olyan szekér után, amelyik nem vesz fel
Do not run after a cart that will not take you

Nincs oly rakott szekér, melyre még egy villával ne férne
There is no loaded cart which could not carry one more forkful

Aki szelet vet, vihart arat
He who sows wind, reaps whirlwind

Kifogja a szelet a vitorlájából
He takes the wind out of someone’s sails

Széllel szembeszállni nem lehet
One cannot fight the wind

Forog, mint a szélkakas
He turns like a weathercock

Kiengedte/Kiszabadította a palackból a szellemet
He released the spirit from the bottle

Szélmalomharcot vív
He fights windmills

Több szem többet lát
Several eyes see more

Amit a szeme meglát, a keze nem hagyja ott
What is noticed by his eyes, will not be left there by his hands

Szép a szeme, de ördög a szíve
His eyes are beautiful, but his heart is a devil

Úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére/világára
He guards it, him like his eyesight

Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem
He can see the splinter in another’s eye but cannot see even the beam in his own

Egyik szemem sír, a másik meg nevet
One of my eyes sheds tears, the other one laughs

Szemesnek áll a világ
The world stands to those who have eyes (To the open eyes the world yields anything)

Szemet szemért, fogat fogért
An eye for an eye, a tooth for a tooth

Kiszúrja valakinek a szemét valamivel
He puts out the eye of somebody with something (He gives something of much less value than requested/needed/promised)

Többet hiszünk a szemnek, mint a fülnek
More credit is given to the eyes than to the ears

Szemtelen, mint a piaci légy
He is as impertinent as a fly at the market

Rendben van a szénája
His hay is in order (Everything is all right about him)

Minden szentnek maga felé hajlik a keze
The hand of each saint inclines towards himself

Kiteregeti a szennyest
He hangs out the dirty linen, to the public

A szerelem vak
Love is blind

Mindenki a maga szerencséjének kovácsa
Everyone is the blacksmith of his own fortune

Jó szerszám, fele munka
Goo tool means half the work

Új szita szegen függ, aztán az ágy alá kerül
A new sieve is on a nail, then it gets under the bed

Ami a szívén, az a száján/nyelvén
What is on his heart, that is on his mouth/tongue

A szép szó az ellenséget is kibékíti
Nice words appease even the enemy

Mondott szóból ért az ember
Only words that have been told can be understood

Száz szónak is egy a vége
Even one hundred words lead to one end

Szép a szava, de ördög ő maga (az eha = mája)
His words are nice but he is a devil

Egy a szoba a kemencével (A férj és a feleség egyaránt felelős közös dolgaikért)
The room and the stove are one item (Man and wife share the same responsibilities)

A szomszéd rétje mindig zöldebb
The neighbour’s meadow is always greener

Jobb a jó szomszéd sok rossz atyafinál
A good neighbour is better than many bad kinsmen

Kibújik a szög a zsákból
The nail sticks out of the sack (One’s real intention, purpose comes to the open)

Szöget ütött a fejébe
It hit a nail into his head (It set him thinking)

Savanyú a szőlő
The grape is sour

A szőnyeg alá söpri a kérdést/problémát
He sweeps the problem under the carpet

A szúnyogból is elefántot csinál
He makes an elephant out of a mosquito

A szükségből erényt kovácsol/csinál
He forges/makes a virtue on necessity

Ahol nagy a szükség, közel a segítség
Where need is great, help is nearby

Szükség törvényt bont
Necessity breaks the law

Nehéz szülés volt
It was a difficult childbirth (It was very difficult to achieve it e.g. in a discussion)

Kitették a szűrét
His cloak was put out (He got the sack)

T

Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér
Stretch yourself as far as your cover reaches

Tál, kanál nem lehet csördületlen
Dish and spoon cannot be without jingling (It is natural to have some disagreement between man and wife)

Lefelé tapos és felfelé hajlong
He treads downwards, on his subordinates and bows upwards, before his superiors

Sötétben minden tehén fekete
All cows are black in the dark

A nagy teher is könnyű, ha sokan emelik
Even a heavy burden is light if lifted by many

Korán meglátszik, mely tejből lesz jó túró
It will soon show which milk will yield a good curd (A child’s character and abilities become evident soon)

Nem fenékig tejföl
It is not all sour cream down to the bottom /Not all beer and skittles (It is not all as good as it seems to be)

Szegény, mint a templom egere
He is as poor as a church mouse

A tények makacs dolgok
Facts are stubborn things

Tévedni emberi dolog
To err is human

Ami tiéd, tedd el, a másét ne vedd el
Take what is yours, not that of others

Tanulj tinó, ökör lesz belőled
Learn steer, you will turn an ox (Keep studying hard, so that you may get on in life)

A tisztaság fél egészség
Cleanliness is half-health

Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
One of them is nineteen, the other is one less than twenty (They are equally bad)

Idegen tollakkal ékeskedik
He boasts, with foreign feathers

A nagy tolvaj leszakad, de a kicsi felakad
The great thief escapes, the small one hangs

Jobb a torkát metszette volna meg a bába, mikor köldökét metszette meg
The midwife should have cut his throat rather than his navel

Azt se tudja tök-e vagy túrós étek / Azt se tudja, eszik-e vagy isszák
He does not even know whether it is a pumpkin or a curd-cake (He has no idea about it)

Olyan, mintha tökre hánynál bojtorjánt / Borsót hány a falra
It is like throwing bur on a gourd (A vain effort)

Szél a tölgyet ledönti, de a náddal nem bír
The wind fells the oak, but cannot cope with the reed

Bedobta a törölközőt
He threw in the towel (He gave up the effort)

Tréfából is lehet igazat mondani
Truth may be told in a joke too

A tudás hatalom
Knowledge is power

A türelem rózsát terem
Patience brings roses (All things come to those who wait)

Két tűz között van
He is between two fires

Aki közel van a tűzhöz, az jobban melegszik
He who is close to the fire, will get warm best

A tűzzel nem jó játszani
It is not good to play with the fire

Tűzoltó munkát végez
He is doing a fireman’s work (He is compelled to do something quickly, without proper preparation and consideration)

Amelyik tyúk sokat kotkodácsol, keveset tojik
A hen that cackles much lays only a few eggs

Annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhéz
He knows as much about it as a hen does about the alphabet

Az igazságot a tyúk is kikaparja
Truth is scraped out even by a hen

Vak tyúk is talál szemet
Even a blind hen can find a grain

Nem tart egy tyúkmonysültig/tojás sültig
It will not last longer than frying an egg

U

Máma egy ujjal, holnap tíz körömmel
Today it is enough to do it by one finger, tomorrow it will be necessary by ten nails

Az ujjunk sem egyforma
Even our fingers are not equal

Aki urával pöröl, Isten annak orvosa (Régen rossz annak, aki feljebbvalójával vitába száll)
God is the doctor of the man who quarrels with his master

Az úr a pokolban is úr
A mester is a master in hell as well

Urak kérése parancsolat
A master’s request is a command

Nem jó nagy urakkal egy tálból cseresznyézni
It is not good to eat cherries from the same dish with persons of high rank

Nem lehet két úrnak szolgálni
One cannot serve two masters

Adj Uramisten, de rögtön
Give me, my Lord, but do it immediately (An urgent request)

Fel is út, le is út
There is a way upwards and downwards too (Leave immediately)

Legjobb az egyenes út
The straight road is the best

Járt utat a járatlanért el ne hagyd
Don’t leave the betrodden way for the untrodden one

Megjárta a damaszkuszi utat
He has passed the road to Damascus (He has changed his conviction or allegiance)

Zöld utat kap
He gets green way / He gets green light

V

Ebül szerzett vagyon ebül vész el
Property gained unlawfully will be lost in the same way

Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra
He who has butter on his head, should not go to the sun

Vak vezet világtalant
A blind leads a sightless

A vakok közt félszemű a király
Among the blind the one-eyed is the king

Jobb valami, mint semmi
Something is better than nothing

Valamit valamiért
Something for something / Tit for tat

Hadd morogjon Varga Pál, csak jó sarut varrjon
Let the cobbler Paul grumble, he should only make good sandals

Varga, ne tovább a kaptafánál
Cobbler, do not go beyond the last

Aki varjat akar lőni, nem pengeti íját
He who wants to shoot at a crow, will not pluck his bow

Ezer varjú ellen elég egy kő
Against a thousand crows one stone is enough

Láttam én már karón varjút
I have already seen a crow on a pole (I do not believe this boasting/exaggeration/menace)

Varjú a varjúnak nem vágja ki a szemét
A crow does not pick out the crow’s eye

Addig üsd a vasat, míg meleg
Strike the iron while it is warm

Két/több vasat tart a tuzben
He keeps two/several irons in the fire

Kettőn áll a vásár
The agreement depends on two persons

A könnyebb végét fogja a dolognak
He seizes the lighter end of the matter

Nem rejti véka alá a véleményét
He does not hide his opinion under a bushel

Ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes
If I say, it is pregnant, If I do not say, it is not pregnant (It depends on me whether I decide this or another way / I cannot see any good reason for deciding this or that way either)

Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég
Even the most welcome guest is more than enough for three days

Harmadnapi vendégnek ajtó megett a helye
After three days the place of the guest is behind the door outside

Hívatlan vendégnek ajtó megett helye
The place of an unbidden guest is behind the door

A vér nem válik vízzé
Blood will not turn water

A verebek is csiripelik
Even the sparrows chirp it (It is an open secret)

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
Better a sparrow today than a bustard tomorrow

Aki másnak vermet ás, maga esik bele
He who digs a pit for others, falls into it himself

Vert viszen veretlent
A beaten one carries an unbeaten (The innocent has to suffer for the crime of a wrong-doer)

Ki mint vet, úgy arat
As one sows, so he reaps

Vihar egy pohár vízben
A storm in a glass of water

Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince
If Vincent begins to flow, then the cellar will be full (If the thaw sets in on Vincent day, then there will be much wine in the autumn)

Lassú víz partot mos
Slow water washes away the bank

Nem olyan, mint a teknőben ingó víz / Nem köpönyegforgató
He is like water shaking in a wash tub / He is turning his coat according to the wind

Sok víz lefolyik még addig a Dunán
Much water will flow in the Danube until then (It is still far away)

Sok víz lefolyt azóta a Dunán
Much water has run in the Danube sine then (It happened long ago)

Vizet prédikál és bort iszik
He preaches water and drinks wine

A hideg vízre valót sem keresné meg
He could not earn enough to buy even cold water (If really efficient work were requested, then his work would not earn him cold water)

Aki fél a víztől, nem eszik halat
He that is afraid of water, will not eat fish

Z

A zavarosban halászik
He fishes in troubled waters

Megtalálta zsák a foltját
The sack has found its patch (People of the same similar ideas have found each other)

Zsákbamacskát árul/vesz
He sells/buys a cat in a poke

-oOo-

Source : terebess. terebess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *