Yoruba Hymns to God Yoruba Hymns to God

Ẹni tí kò tíì kúrò láyé, kò lè mọ irú ẹni tí òun yó dà. / Whoever still has life, cannot be limited in what he or she can become. [With life, there’s no impossibility; it’s not over yet:...

read more more
Yoruba Hymns to God